gardet.bostadsratt-stockholm.se: Bostadsrätt i Kaknäsvägen

Bostadsrätt i Kaknäsvägen

Kaknäsvägen är en gata på Ladugårdsgärdet (Gärdet). Gatan löper över ett nästan obebyggt, lantligt område från Djurgårdsbrunnsvägen i nordostlig riktning fram till Lilla Värtan och Lidingöbro värdshus. Namnet kommer ifrån Kaknäs (Kakunæs 1435) som var namnet på den by vars ägor omfattade sydöstra delen av nuvarande Ladugårdsgärde. Kaknäsvägen sträcker sig förbi Djurgårdens största gravfält, med trettio synliga gravar från yngre järnåldern (550 f.Kr. – 1100 e.Kr.). Kaknäsvägen fick sitt nuvarande namn 1954. I anslutning till Kaknäsvägen finner man även det 155 meter höga Kaknästornet som är centrum för alla radio- och TV-sändning i Sverige.

Om du söker en bostadsrätt att köpa har du kommit till rätt plats. Priserna för bostadsrätter har stigit de senaste åren, bland annat för att bristen på studentbostäder har ökat. Behovet att hitta någonstans att bo har medverkat till att lyfta bostadsrättspriset. Men det finns fortfarande goda möjligheter att göra en bra investering i en bostadsrätt. Klicka på länkarna till vänster för att påbörja en sökning och få en överblick över alla bostadsrätter som är till salu på marknaden just nu. Lycka till!

Icon CO2 neutral website English transparent.png